• +48 884 800 482
  • biuro@kbpz.pl

12

sie,2020

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty, w którym firma pożyczkowa doliczyła Ci dodatkowe koszty? Zastanawiasz się czy powinieneś je zapłacić? 

 

Jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, w którym bank lub firma pożyczkowa naliczyła Ci dodatkowe koszty za koszty korespondencji lub koszty windykacji przekraczające faktyczny koszt przygotowania wezwania to musisz wiedzieć, że nie jesteś zobowiązany ich płacić!

Zgodnie z orzecznictwem Wierzyciel ma prawo obciążyć Dłużnika kosztami postępowania windykacyjnego, ale wyłącznie do wysokości faktycznie poniesionych kosztów! 

 
W takiej sytuacji niezwłocznie złóż reklamację na naliczone koszty!
 
Koszt wysłania listu poleconego to tylko 5,20 zł, firma pożyczkowa nie ma prawa naliczyć Ci kosztów np. 50,00 zł czy 100,00 zł. 
 
Takie działanie jest niezgodne z prawem.