• +48 884 800 482
  • biuro@kbpz.pl

upadłość konsumencka Upadłość konsumencka to druga szansa dla każdej osoby, która ma problemy z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań. dowiedz się więcej

Kompendium wiedzy o upadłości konsumenckiej

Z tego artykułu dowiesz się czym jest upadłość konsumencka, kto ją może ogłosić i jakie są przesłanki jej ogłoszenia.

//
Image

Upadłość konsumencka 2022 – czym jest i kto ją może ogłosić?

 

W dniu 1 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące dotychczasowy kształt postępowań upadłościowych, w tym tego dedykowanego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Od tej daty powyższe postępowania obsługiwane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych. O upadłości konsumenckiej słyszał każdy z nas, ale jakie są przesłanki do jej ogłoszenia? Komu przysługuje upadłość konsumencka? Jak w 2022 roku wygląda cała procedura?

 

Na wstępie należy wspomnieć, że nowe przepisy znacznie uprościły proces ogłoszenia upadłości w Polsce. Dzięki przyjętym zmianom łatwiej jest przezwyciężyć nasze trudności w spłacaniu zobowiązań i stanąć na nowo na nogi. Upadłość konsumencka pozwala na umorzenie bądź zredukowanie zadłużenia z tytułu chwilówek, kredytów bankowych czy umów pożyczek. Wiąże się jednak z wieloma trudnościami, które Dłużnik napotka na swojej drodze. Wszystko co powinieneś wiedzieć o upadłości znajdziesz w poniższym artykule.

 

Co to jest upadłość konsumencka?

 

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osób fizycznych, które na skutek zaciągniętych zobowiązań stały się niewypłacalne i nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Upadłość jest więc procedurą umożliwiającą wyjście z długów i w konsekwencji uzyskanie oddłużenia.  Za osobę niewypłacalną przyjmuje się osobę, która nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy, a głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie osoby zadłużonej poprzez:

  • – umorzenie całości lub części zadłużenia (redukcja),
  • – zaspokojenie częściowe wierzycieli z majątku, który dłużnik posiada. 

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jak to zrobić?

 

Upadłość ogłasza się w stosunku do takiego dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i stan ten utrzymuje się od ponad 3 miesięcy. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej odbywa się w sądzie, dlatego, aby móc skorzystać z tego rozwiązania, należy wnieść sprawę do sądu – co ważne, wniosek może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzyciela. Podczas procesu sądowego należy uzasadnić, że osoba zadłużona nie ma realnych możliwości, aby spłacać zaległe zobowiązania.

 

Kto i kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej?

Upadłości konsumenckiej nie może ogłosić:

  • – Dłużnik, którego zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące,
  • – Komandytariusze i akcjonariusze, którzy odpowiadają za długi spółki,

Upadłości konsumenckiej nie można również ogłosić jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik już złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona oraz jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli np. przekazał nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika.

 

Upadłość konsumencka — warunki

Każdy z nas może napisać wniosek o upadłość konsumencka jednak nie jest to taka łatwa sprawa. Z doświadczenia wiemy iż, występuje wiele trudności dlatego zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów, którzy są gotowi Państwu pomóc.

 

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość możesz złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika, czyli np. radcy prawnego. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać dokumenty na jego adres pocztą. Należy również pamiętać o uiszczeniu stosownej opłaty sądowej, aby wniosek został uznany za prawidłowo złożony.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – konsekwencje

Ogłoszenie upadłości często jest  jedynym sposobem na rozwiązanie problemu z zadłużeniem,  należy jednak to wszystko dobrze przemyśleć. Skutki postępowania mogą być bowiem dość dotkliwe i odczuwalne przez wiele lat.

Oto główne konsekwencje jakie niesie za sobą upadłość konsumencka:

Brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem – w czasie postępowania upadłościowego nie możesz dowolnie dysponować składnikami majątku, które zostały włączone do masy upadłościowej, a więc np. sprzedać auta, czy przepisać mieszkania na dzieci.  W trakcie postępowania upadłościowego żaden bank nie udzieli Ci również kredytu.

Ograniczony dostęp do pieniędzy i likwidacja majątku – w celu spłaty wierzycieli syndyk nie tylko zajmie Twoje wynagrodzenie za pracę i środki na koncie bankowym (do określonej wysokości), ale może także zlicytować Twoje mieszkanie, samochód, czy motocykl,  natomiast nie może spieniężyć sprzętów niezbędnych do codziennego życia (np. lodówki, czy pralki)

Należy mieć również na uwadze potencjalne ryzyko utraty mieszkania – w przypadku jego zlicytowania będziesz musiał je opuścić i przeprowadzić się do innego lokum – natomiast na ten cel dostaniesz środki z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kwocie pokrywającej koszty najmu za okres od 12 do 24 miesięcy.

 

Upadłość konsumencka 2022 – koszty

 

Koszt upadłości konsumenckiej w 2022 roku to w teorii 30 zł, które trzeba wnieść w ramach opłaty sądowej.  Wiele osób decyduje się na współpracę z kancelariami prawnymi aby mieć pełne wsparcie w tym zakresie. Ceny proponowane przez kancelarie są bardzo rożne, wszystko zależy od zadłużenia danej osoby, dlatego ciężko jednoznacznie określić cenę.  Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz, dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sytuacji i przedstawimy propozycję współpracy.

 

Jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Prawo nie ustala żadnych konkretnych terminów, jednak w wielu przypadkach orzeczenie o ogłoszeniu lub odrzuceniu upadłości zostaje wydane już jakieś 3 tygodnie po złożeniu wniosku. Warto jednak wiedzieć, że cały etap może trwać nawet od 6 miesięcy.

 

Postępowanie upadłościowe – etapy

Etap 1 :

Zlikwidowanie majątku osoby ogłaszającej upadłość – syndyk sprawdza listę wierzycieli i dokonuje sprzedaży majątku dłużnika. Sąd wydaje kolejne orzeczenie o planie spłaty długów. Etap ten może trwać nawet 1,5 roku.

Etap 2 :

Sąd ustala plan spłat, który obejmuje 12, 24 lub 36 miesięcy, przez które osoba upadła może wnosić określoną kwotę na rzecz niespłaconych zobowiązań.

(Jeśli do zadłużenia doszło z premedytacją, okres ten może sięgać nawet 7 lat).

Warto wiedzieć, że postępowanie może przebiec o wiele szybciej bez realizacji planu spłaty, np. gdy sąd umorzy zobowiązania dłużnika ponieważ jego sytuacja jest ciężka i uniemożliwia dokonywania spłat.

Postępowanie o upadłość konsumencką trwa zazwyczaj max. 5 lat od złożenia wniosku sądowego.

 

Upadłość konsumencka – i co dalej?

 

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będziesz mógł powrócić do normalnego życia, gdzie zaczniesz realizować swoje cele zawodowe, zdobywać nowe doświadczenia oraz odbudowywać swój budżet.

Jedynym głównym zmartwieniem, które może ciążyć na Tobie jest fakt, że musisz pozbyć się swojego majątku. Upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz w życiu. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości.

 

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Wszystko zależy od tego, czy masz majątek i warunki do jakiejkolwiek spłaty zobowiązań. Jeśli tak, masz szansę na uwolnienie się od długów, które zostaną pokryte albo ze sprzedaży składników Twojego majątku, albo wskutek spłacania przez Ciebie rat ustalonych przez sąd w planie spłaty wierzycieli. Największa zaletą postępowania upadłościowego jest wstrzymanie windykacji oraz postępowań egzekucyjnych wykreślenie z rejestrów dłużników, ale przede wszystkim możliwość odzyskania spokoju.

Zalety upadłości konsumenckiej

Poznaj zalety upadłości konsumenckiej, które uzyskasz dla siebie i Twojej rodziny.

//

Niski koszt

Ogłoszenie upadłości konsumencie wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 30 złotych.

Brak majątku

By ogłosić upadłość konsumencką i uzyskać oddłużenie, dłużnik nie musi mieć żadnego majątku.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zawieszenie toczących się postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Image

Wstrzymanie naliczania odsetek

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej przestają być naliczane odsetki.

Wykreślenie z rejestrów dłużników

Umorzenie zobowiązań w wyniku upadłości konsumenckiej pozwala na wykreślenie wpisów z BIK i KRD.

Możliwość odzyskania spokoju

Upadłość konsumencka to przede wszystkim spokój ducha i odzyskanie równowagi psychicznej.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Podstawowym warunkiem jest niewypłacalność wnioskodawcy. Dłużnik musi utracić płynność finansową, w wyniku czego nie ma możliwości na regulowanie należności wobec wierzycieli oraz bieżących kosztów związanych z utrzymaniem domu, czy rodziny. Dłużnik w sytuacji zadłużenia powinien się znajdować dłużej niż 3 miesiące

Procedura może trwać około 3 lat. Jednak czas trwania postępowania upadłościowego zależy od stanu faktycznego, w którym znajduje się dłużnik. Jednym z czynników który może wpłynąć jest m.in. rodzaj posiadanego majątku.

Sąd oddali wniosek o upadłość jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył stopień niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Nie, ponieważ dłużnik może złożyć zażalenie na postanowienie sądu.

Stan prawny nie przewiduje takiej możliwości. Każdy z małżonków powinien oddzielnie złożyć wniosek o ogłoszeni upadłości. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez któregokolwiek z małżonków, a w dalszej kolejności ogłoszenie przez sąd jego upadłości wiąże się z tym że między małżonkami powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa.

Nie. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, czyli zatrzymanie spirali zadłużenia, umożliwienie niewypłacalnej osobie wyjścia z długów – ugodowej spłaty zadłużenia poprzez ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli. W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Takie umorzenie może mieć miejsce także po kilkuletnim procesie spłacania wierzycieli, czego efektem będzie darowanie pozostałego zadłużenia.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych, wstrzymanie naliczania odsetek, wykreślenie z rejestrów dłużników, możliwość odzyskania spokoju.

Skontaktuj się z nami, bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację i przedstawimy ofertę

Jeżeli masz więcej pytań - napisz lub zadzwoń.