• +48 884 800 482
  • biuro@kbpz.pl

13

sie,2020

Czy wiesz jaki jest skutek niezłożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w ustawowym terminie? Czy po upływie terminu na złożenie sprzeciwu będziesz mógł dalej bronić się przed sądem? Czy firma windykacyjna skieruje Twoją sprawę do egzekucji komornicznej? 

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez referendarza sądowego to podstawowa forma obrony i dochodzenia swoich praw przed Sądem. Niejednokrotnie w naszej praktyce spotkaliśmy się z Klientami, którzy przychodzili do nas po upływie ustawowego terminu do wniesienia sprzeciwu. Nierzadko z przyniesionych dokumentów wynikało, że Wierzyciel nie udowodnił roszczenia w całości lub niewłaściwie przeniósł własność zadłużenia na Fundusz Sekurytyzacyjny. Niestety nakaz zapłaty stał się prawomocny i nie było przesłanek do przywrócenia terminu. W takiej sytuacji Wierzyciel będzie uprawniony do dochodzenia należności na drodze sądowej.

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

W polskim porządku prawnym z terminami nie ma żartów, po ich przekroczeniu nakaz stanie się prawomocny, a Wierzyciel będzie uprawniony do odzyskania należności na drodze egzekucji komornicznej. Termin ten nie podlega żadnym negocjacjom i bezwzględnie musi być przestrzegany i dotrzymany. 

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym na złożenie sprzeciwu masz tylko 14 dni!

Niestety Sąd nie uzna Twojej argumentacji, że zapomniałeś wysłać listu lub była brzydka pogoda i pomyślałem, że wyślesz go jutro. Termin ten jest nieprzekraczalny, a jego przywrócenie następuje w bardzo nielicznych przypadkach. 

 

Od kiedy liczy się termin 14 dni?

Ustawowy 14 dniowy termin do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty jest liczony od dnia odebrania przesyłki. Dla sądu bez znaczenia jest czy przesyłkę dostarczył Ci listonosz, czy odebrałeś list po otrzymaniu awizo. Termin zawsze liczony jest od dnia odebrania przesyłki!
 
W związku z powyższym polecamy niezwłocznie po odebraniu listu napisać na kopercie dokładną datę jego odbioru. Zapisanie daty sprawi, iż nie zapomnisz kiedy odebrałeś nakaz zapłaty i na pewno nie przekroczysz terminu! 
 

Czy mogę złożyć sprzeciw 15-stego dnia po odebraniu nakazu? 

Nie! Na złożenie sprzeciwu masz tylko 14 dni. Pewnego razu do naszej Kancelarii przybyła pani Joanna. Pani Joanna przyniosła nakaz zapłaty wraz z kompletem dokumentów. Po zapoznaniu się ze sprawą nasz prawnik zauważył, iż Wierzyciel nie dopełnił wszystkich formalności związanych z pozwem. Zapytał jednak kiedy został odebrany nakaz zapłaty. Pani Joanna odpowiedziała, że 15 dni temu, ale przecież nic się chyba nie stanie jeżeli złoży sprzeciw jeden dzień po terminie. Nic bardziej mylnego, nakaz Pani Joanny uprawomocnił się pomimo tego, że pozew zawierał błędy!

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty? 

Aby skutecznie złożyć sprzeciw nie musisz dostarczyć sprzeciwu bezpośrednio do Sądu, możesz nadać list na Poczcie. Zgodnie z prawem termin zostaje zachowany, jeżeli przesyłka została nadana u polskiego operatora pocztowego – liczy się wówczas data określona na stemplu pocztowym.

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty znajdziesz na naszym blogu:

Otrzymałem nakaz zapłaty, co teraz? 

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty wraz z pozwem niezwłocznie zanotuj datę odebrania na kopercie. Następnie skontaktuj się z naszym Doradcą, który pomoże Ci skompletować odpowiednie dokumenty, rzetelną argumentację, która pozwoli Ci pozbyć się Twojego zadłużenia. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń lub napisz wiadomość e-mail.