• +48 884 800 482
  • biuro@kbpz.pl

18

maj,2022

Wielu dłużników, przed ogłoszeniem upadłości zastanawia się czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej straci swój dom. Niniejszy artykuł wyjaśni Państwu czy syndyk masy upadłości może odebrać nieruchomość oraz czy istnieje szansa, by zatrzymać nieruchomość mimo ogłoszenia upadłości.

Często dzieje się tak, że w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie lub dom jednorodzinny należący do upadłego. W domu tym zamieszkuje zwykle upadły wraz ze swoją rodziną czy też bliski, którzy martwią się czy po ogłoszeniu upadłości będą musieli zamieszkać pod przysłowiowym mostem.

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej upadły nie traci prawa do korzystania z nieruchomości wraz ze swoimi bliskimi. Może to jednak zostać ograniczone decyzją sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz określi sposób korzystania nieruchomości.

Przedstawiamy Państwu przekładowe sposoby korzystania z nieruchomości:

  • – Upadły będzie mógł korzystać z mieszkania/domu do momentu zaoferowania mieszkania nowemu nabywcy. Zwykle trwa to nawet kilkanaście miesięcy;
  • – Upadły będzie mógł korzystać z mieszkania/domu, jeżeli służy to zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych;
  • – Upadły będzie mógł korzystać z mieszkania/domu, w takim zakresie jaki nie przeszkadza jego sprzedaży przez syndyka masy upadłości.

Jak ocalić swoją nieruchomość?

Co do zasady nieruchomość upadłego wchodzi do masy upadłości. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości zarząd nad nieruchomością przejmuje syndyk. Niemożliwe jest więc przepisanie mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Syndyk może jednak złożyć wniosek o wyłączenie nieruchomości z masy upadłości. Dzieje się to zwykle w sytuacji, gdy syndyk mimo podjętych prób nie może znaleźć nabywcy na sprzedaż mieszkania.

Czy syndyk może wyrzucić z mieszkania ?

Upadły może zamieszkiwać wraz ze swoimi bliski do czasu przeprowadzenia procedury sprzedaży mieszkania przez syndyka. Do czasu sprzedaży upadły może korzystać z mieszkania w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza, który sędzia określa sposób korzystania z mieszkania.

Mieszkanie jako pre-pack

Warto pamiętać, że upadły wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może złożyć również wniosek o sprzedaż mieszkania na rzecz określonej osoby.

Gdzie zamieszka Upadły po sprzedaży mieszkania?

Zgodnie z przepisami upadły może wnioskować o przyznanie mu części kwoty uzyskanej ze sprzedaży jego mieszkania lub domu jednorodzinnego celem zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych lub innych osób pozostających na jego utrzymaniu. Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania przypadająca Upadłemu winna być kwotą odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

W celu uzyskania takiej kwoty upadły zobowiązany jest złożyć do sędziego-komisarza wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Na postanowienie sędzieg0-komisarza przysługuje zażalenie.

Należy pamiętać, że upadłemu przysługuje również prawo do złożenia wniosku o przyznanie od sędziego-komisarza zaliczki na poczet kwoty potrzebnej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Upadłość konsumencka, a współwłasność mieszkania

W przypadku ogłoszenia upadłości do masy upadłościowej wchodzi wyłącznie część nieruchomości, która przysługuje upadłemu. Część ta będzie podlegała próbie sprzedaży podobnie jako ma to miejsce w przypadku własności całości nieruchomości. Przepisy prawa dopuszczają również możliwość złożenia wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości np. poprzez podział nieruchomości na kilka części lub też przyznanie całej nieruchomości jednemu z współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty.

Pamiętać jednak należy, że w przypadku gdy współwłasność mieszkania wynika z małżeńskiej wspólności majątkowej, to co do zasady cała nieruchomość wejdzie do masy upadłości.